J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/04/25/2007022729/justel

Titel
25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-02-2020 en tekstbijwerking tot 13-02-2020)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 23-05-2007 nummer :   2007022729 bladzijde : 27706       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-04-25/59
Inwerkingtreding : 02-06-2007
Opheffing : 23-02-2020

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2020-02-04/02, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 23-02-2020>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-02-2020 GEPUBL. OP 13-02-2020

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie