J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1862/11/18/1862111850/justel

Titel
18 NOVEMBER 1862. - Wet houdende invoering van het warrantstelsel.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-02-1993 en tekstbijwerking tot 02-08-2013)

Publicatie : 20-11-1862 nummer :   1862111850 bladzijde : 5305
Dossiernummer : 1862-11-18/30
Inwerkingtreding : 30-11-1862
Opheffing : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2013-07-11/19, art. 103, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2018. Overgangsbepalingen : art. 107>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 11-07-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 08-08-1997 GEPUBL. OP 28-10-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • WET VAN 29-12-1992 GEPUBL. OP 19-02-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 21)
 • WET VAN 16-11-1983 GEPUBL. OP 24-05-1984

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie